Kom op de wachtlijst Gids uithuisplaatsing

De Gids uithuisplaatsing is vanaf november 2024 beschikbaar. Wil je als eerste weten dat het beschikbaar is? Reserveer dan je plek op de wachtlijst.   

Your information is safe with us
Ingrid Schaap Hoofdredacteur van ouderpeilpunt

'Ouders uit de paniek stand'

Ingrid: ‘Zelfbewuste ouders. Regie voeren over je eigen leven. De verantwoordelijkheid behouden over je eigen kind. Het klinkt allemaal zo logisch, en toch is het niet wat de meeste ouders van kinderen in de jeugdzorg ervaren.’ 

‘Voor Ouderpeil.nl spraken wij de afgelopen jaren met honderden ervaringsdeskundige ouders. Veel ouders voelen zich onzeker en zitten met allerlei vragen, met name in de eerste periode na de uithuisplaatsing. Mag ik mijn kind nog wel zien? Blijf ik moeder of vader? Wanneer komt mijn kind weer thuis? Maar ook meer praktische vragen: welke spullen geef ik mijn kind mee? Kan ik mee als mijn kind naar de dokter moet? Mag ik straks de verjaardag van mijn kind meevieren?’ 

‘Uit alle gesprekken komt een beeld naar voren van een ouder die zich onmachtig kan voelen, soms ronduit in paniek is en vooral het gevoel heeft de regie over zijn eigen leven en dat van zijn kind te zijn kwijtgeraakt.

Dat willen we veranderen met behulp van deze gids. Naast praktische tips bieden we een gevoel van herkenning, door ervaringsdeskundige ouders te laten vertellen over hún ervaringen. Zodat ouders weten dat ze er niet alleen voor staan en dat er veel mensen zijn die hetzelfde meemaken. Dat biedt troost, opluchting en geeft kracht.'

Welke informatie miste jij toen je kind uit huis werd geplaatst? Of is er informatie die jij als professional met ouders wil delen?
Lees de gids als eerste!

Waarom en voor wie is de gids uithuisplaatsing?

Ouders die ervaring hebben met een uithuisplaatsing zeggen het allemaal: had ik maar geweten dat …, dan was het vast heel anders verlopen of dan had ik me meer gesteund gevoeld. Ouders missen vaak belangrijke informatie in een tijd waarin veel onzeker is. Ze hebben het gevoel dat alles door hun vingers glipt en ze de regie verliezen. Dat kan anders. 


Laten we in een situatie die vooral om het kind draait, de ouders niet vergeten. Geef ouders informatie, zodat ze weten bij wie ze terecht kunnen met hun vragen. Zodat ze hun rechten en plichten kennen. Maar ook wat ze kunnen verwachten en wat ze zelf nog mogen. 

Ouders geven stuk voor stuk aan dat ze veel hadden gehad aan een hulpmiddel met uitgebreide informatie over uithuisplaatsingen. Help jij andere ouders door jouw ervaring te delen? 

Hoe maken we deze gids?

We vinden het belangrijk dat de gids een bundeling wordt van de ervaringen van ouders en jongeren, en dat professionals informatie geven over de rechten en plichten. Ouders weten immers als geen ander waar je tegenaan loopt zodra je kind uithuisgeplaatst wordt en professionals weten welke vragen ouders nu al stellen. Maar met welke vragen die nu nog niet gesteld worden, worstelen ouders nog meer? Wat willen ze weten? En hoe kan een gids ze hierbij helpen?

Door met elkaar - ouders, professionals én jongeren - (shared) aan de slag te gaan, komen we erachter waar ouders het meest behoefte aan hebben. En welke informatie uiteindelijk in de gids komt.

De planning voor de gids

Om tot een daadwerkelijke gids te komen die ouders verder helpt, werken we in verschillende fasen.

  • Fase 1: De brainstormfase 

In deze fase vinden er verschillende startbijeenkomsten plaats met ouders, professionals en jongeren. Op basis van de informatie die we tijdens de eerste bijeenkomsten verzamelen, zetten we een enquête uit onder zoveel mogelijk ouders, jongeren en professionals. Met de uitkomsten scherpen we de vragen aan, stellen we nieuwe vragen en verzamelen we zo steeds meer informatie voor de gids.

  • Fase 2: Het verwerken en samenvoegen 

Alle informatie die we in fase 1 hebben verzameld, nemen we met elkaar door. We bepalen wat we willen opnemen in de gids en wat er misschien moet afvallen. Ook in deze fase werken we samen met ouders, professionals en jongeren, om er zeker van te zijn dat we alles wat nodig is, opnemen in de gids.

  • Fase 3: Vormgeven, opmaken en verspreiden 

Nu alle informatie is verzameld, is het tijd om de gids op te gaan maken en te gaan verspreiden onder de doelgroep. De gids ronden we dit jaar in ieder geval af. En we hopen de gids na de zomer 2024 voor het eerst uit te reiken.

Ervaringen ouders over uithuisplaatsing van hun kind

Johanna

“Ik weet niet beter dat ik bij het AKJ kan klagen en dat er niks mee gedaan wordt. Nu hoor ik voor het eerst dat je ook kunt bellen als je met een vraag zit. Dat is wel informatie die ik graag had willen weten.”

Marjan

“Als ouder ben je net zo goed getraumatiseerd als je kind uithuisgeplaatst wordt. Het kind is ook getraumatiseerd, maar dat heeft een team om zich heen. Maar als ouder is er niets.”
Carolina

“Ik vind dat er meer openheid in de dossiers komen. Je hebt het recht om het in te zien, maar als je kind uithuisgeplaatst wordt, dan overzie je het allemaal niet. Ik wist bijvoorbeeld niet bij wie ik terecht kon.”

Ouderpeil.nl is initiatiefnemer van de gids

Op het online platform Ouderpeil.nl vinden ouders met een kind dat een gedragsprobleem of - stoornis heeft al vele jaren steun bij elkaar. Ze wisselen op het platform ervaringen uit, geven elkaar tips en in de blogs vinden ze informatie over uiteenlopende onderwerpen, zoals een uithuisplaatsing. Sinds 2022 is Ouderpeil.nl onderdeel van Stichting OPP, een onafhankelijke organisatie die jeugdzorgorganisaties en overheid uitdaagt om écht te starten vanuit het perspectief van kinderen en hun ouders. Stichting OPP maakt het mogelijk dat ouders, jongeren en professionals samenwerken om ouders de weg te wijzen binnen jeugdzorg en onderwijs, ze meer zelfbewust te maken en hun inspraak te vergroten. De gids is hier een voorbeeld van.

Kom op de wachtlijst Gids uithuisplaatsing

Reserveer je plek op de wachtlijst  

Your information is safe with us