Video Aspect Ratio: 4:1

Wegwijzer voor ouders

Met een kind dat zich anders gedraagt

Zet ouders centraal in een wereld  gericht op het kind

wegwijzer 7 fases

Wegwijzer voor ouders

Met een kind dat zich anders gedraagt

Zet ouders centraal in een wereld gericht op het kind

Wat is de wegwijzer?

Ouderpeil.nl is de wegwijzer voor ouders met kinderen met een uitdaging in het gedrag, zodat zij zelf de volgende stap kunnen zetten. De afgelopen vijf jaar hebben we meer dan 200 ouders geïnterviewd over hun zoektocht binnen jeugdzorg en onderwijs of daarbuiten.

Samen met ouders hebben we gekeken: zijn er overeenkomsten te vinden in de verhalen? Is er een rode draad die steeds weer terugkomt als je de ervaringen vanuit het oogpunt van de ouders bekijkt? Met als doel: kunnen we ouders beter de weg wijzen als we weten waar ouders tegenaan lopen?

7 Fases van de wegwijzer

We ontdekten een aantal thema’s die steeds terugkomen in ervaringen van ouders. Deze thema’s hebben we met ouders samen doorgenomen en gecheckt: klopt het wat we hier zien?

We hebben ze samen de 7 fases genoemd. Fases waarin ouders met een kind met een gedragsprobleem of een stoornis aangeven dat ze met bepaalde thema’s of emoties te maken krijgen.

wegwijzer ouders

7 Fases van de wegwijzer

 Ouders met een kind met een gedragsprobleem of een stoornis geven aan met deze thema’s of emoties te maken te krijgen.

Wegwijzer fase 1 ontdekken

Fase 1. Ontdekken

Ouders in de fase komen er voor het eerst achter dat hun kind zich anders gedraagt of ander gedrag vertoont. Ze ontdekken het zelf, of ze worden er bijvoorbeeld op gewezen door familie, leraren, andere ouders, een arts, op het consultatiebureau of op school.

Deze fase is niet leeftijdgebonden en komt zeker niet alleen voor bij ouders met jonge kinderen. Dit kan ook pas duidelijk worden op de middelbare school.

Sommige ouders praten erover met hun familie of stellen vragen aan vrienden. Er zijn ook ouders die er juist niet over durven te praten. Ouders zoeken bevestiging bij een ander of doen zelf onderzoek en gaan op zoek naar informatie.

In deze fase kunnen emoties naar voren komen als falen, je schamen, schuldgevoel hebben, angst hebben voor de toekomst. In deze fase helpen ervaringsverhalen van anderen en een luisterend oor op de community. 

Fase 2 wegwijzer erkennen

Fase 2. Erkennen

Erkennen is volgens ouders in deze fase het eigen inzicht dat je krijgt. Inzicht in je eigen gevoel of inzicht in de situatie waarin jij zit met je kind of gezin.

Het gaat over eerlijk zijn, toegeven dat je verdriet of angst hebt, schaamte of rouw om alles wat je voor ogen had voor je kind en jezelf maar wat niet zo gaat als verwacht. En acceptatie van de nieuwe situatie. 

In deze fase biedt Ouderpeil.nl inzicht door ervaringen van andere ouders en tips hoe met de nieuwe situatie om te gaan.

Fase 3 wegwijzer hulp zoeken

Fase 3. Hulp zoeken

In deze fase gaan ouders op zoek naar hulp. En waar begin je dan? Bij een wijkteam, gemeente of de huisarts? Of start je op school, op de kinderopvang of op het Centrum voor Jeugd en Gezin?

Er zijn in deze fase heel veel verschillende opties mogelijk. In deze fase is de juiste informatie belangrijk: wie kan me helpen, wat zijn mijn opties.

Waar kan ik uit kiezen? En wat is de beste keus voor mijn kind. Is er ook hulp voor mij als ouder? Weet ik wat ik zelf nodig heb en wat het beste is voor mijn kind?

In deze fase bieden we veel concrete informatie aan ouders.

Fase 4 wegwijzer wachten op

Fase 4.Wachten op

De wachten op fase is de meest besproken fase door ouders. Ouders geven aan dat deze fase vaak terugkomt, het is geen fase die je doorloopt en dan achter je laat. 

Aan iedere andere fase zit eigenlijk een wachtfase gekoppeld. Daarom staat deze fase bij ons ook centraal in de wegwijzer. Het is de fase waar ouders het minste invloed op hebben, want in de wachtfase geef je iets uit handen. 

Of je staat letterlijk op een wachtlijst, je wacht op antwoord van een hulpverlener of organisatie. Wat doe je als ouders terwijl je wacht?

In deze fase geven ouders andere ouders tips in onze community en delen ze ervaringen wat voor hen het beste werkt.

In deze fase ligt er de mogelijkheid om organisaties de weg te wijzen hoe om te gaan met ouders en wat je samen als hulpverlener of leraar voor een ouder kunt doen. Ouderpeil.nl biedt kennis op het organiseren van inspraak van ouders.

Fase 5 wegwijzer hulp krijgen

Fase 5. Hulp krijgen

In deze fase krijgt een ouder met een kind of het hele gezin actief hulp. Hulp zien we in deze fase niet alleen als jeugdhulp, dit kan ook ondersteuning zijn op school of van familie of vrienden.

Er zijn in deze fase heel veel verschillende scenario’s mogelijk: is er wel of geen diagnose nodig, krijgt een kind of gezin de juiste hulp, hoe ga je met de ondersteuning om.

Komen er nog andere zaken bij kijken zoals religie, afkomst of cultuur? En wat is het effect van de hulp, het onderwijs of de ondersteuning? Heeft dit het gewenste effect?

In deze fase bieden ervaringen van andere ouders inzicht in je eigen situatie en kunnen tips je net dat extra zetje geven. 

Fase 6 wegwijzer nieuwe situatie

Fase 6. Nieuwe fase

Je kind gaat over naar een volgende levensfase, er ontstaat een nieuwe situatie. Wat kom je nu als ouder tegen en hoe ga je ermee om? De volgende levensfase kan veel inhouden.

Een kind kan van de basisschool naar de middelbare school gaan, vrienden maken, verliefd worden. Een kind kan beïnvloed worden, meelopen met anderen of juist in zichzelf keren.

En de nieuwe situatie kan effect hebben op jou als ouder, je partner, op broers of zussen binnen het gezin. In deze fase delen andere ouders die hetzelfde hebben meegemaakt, inzichten en advies.

Fase 7 wegwijzer wat te doen als

Fase 7. Wat te doen als...

Ouders zien dit als de bonusfase. Deze fase zit vaak gekoppeld aan een andere fase, omdat er allemaal vragen naar boven komen bij jou als ouder.

Wat kan ik doen bij een verkeerde diagnose, discriminatie, vooroordelen, wachtlijsten, tevredenheid of ontevredenheid? Wat als ik me niet gehoord voel, of geen klik met een hulpverlener heb?

Wat zijn mijn rechten en plichten? Wat doe ik als ik niet kan werken door het gedrag van mijn kind? Wat deel ik met mijn werkgever?

Hoe kan ik een broer of zus van mijn kind het beste begeleiden? En hoe zorg ik goed voor mezelf?

In deze fase biedt Ouderpeil.nl concrete informatie over rechten en plichten, we geven antwoord op meest gestelde vragen.