Koop kinderboek Verdwaald en steun vereniging Ouderpeilpunt

Koop het kinderboek Verdwaald en steun Ouderpeilpunt

Het platform ouderpeil.nl voor en door ouders van kinderen met 

een gedragsprobleem start een stichting. Help je mee?

Koop het kinderboek Verdwaald en steun Ouderpeilpunt

Het platform ouderpeil.nl voor en door ouders van kinderen met 

een gedragsprobleem start een stichting. Help je mee?

Ingrid Schaap Hoofdredacteur van ouderpeilpunt

Stichting Ouderpeilpunt is de plek waar ouders centraal staan

Ouderpeil.nl is een online platform waar ouders met een kind met een gedragsprobleem of -stoornis hun weg vinden. Ouders vinden er blogs met waardevolle tips en delen er hun ervaringen met andere ouders.

Via de handige wegwijzer helpen we ouders om de volgende stap te maken. Het is de plek online voor  ouders die dezelfde dingen meemaken, zodat zij er niet alleen voor staan.

Begin 2022 starten we een onafhankelijke stichting. Waar zowel ouders als jeugdzorg- en onderwijsorganisaties aan kunnen bijdragen.

Waarom? Omdat we geloven dat we het meeste bereiken door samen te werken. Ouders verdienen een plek waar zij centraal staan. Door de samenwerking met alle partijen kunnen we veel meer ouders in heel Nederland ondersteunen.

geloof jij ook dat we de druk een beetje kunnen verlichten op zorg en onderwijs als ouders een plek hebben waar ze emotioneel ondersteund worden door andere ouders? Steun dan onze stichting!

Steun ons

Hoe meer financiële bijdragen, hoe stabieler onze stichting. Dat is belangrijk omdat er vanuit ons platform een preventieve werking uitgaat. We wijzen ouders de weg in de wereld van jeugdzorg en onderwijs en we bieden erkenning en herkenning. 


Wil je dit initiatief financieel ondersteunen?


En vind je het leuk om hiervoor iets terug te krijgen?


Dat kan! 


Voor 18 euro koop jij het kinderboek ‘Verdwaald’. Dit boek werd geschreven door Ellen naar een idee van haar zoon. Daarmee steun je onze stichting en krijg je een gedrukte versie van het kinderboek thuis gestuurd. (de € 18,- is exclusief verzendkosten).

Vind jij het belangrijk dat ouders goed hun weg vinden in de wereld van onderwijs en jeugdhulp? Steun dan de stichting. 

groen licht stoplicht

Ouderpeilpunt kan niet zonder je steun 

  • Geloof jij in de preventieve werking van Ouderpeilpunt? 
  • En vind je het belangrijk dat er een stichting is die ouders, gemeenten en jeugdzorgorganisaties helpt om samen te werken? 
  • Omdat je zelf binnen de jeugdzorg of het onderwijs werkt? 
  • Of omdat je als ouder niet altijd gehoord wordt door een organisatie? 


Bestel dan ons kinderboek. Met jouw steun laat je zien dat ouders niet alleen staan.

Ouders over het belang van de stichting en inspraak

Michel

'In de zoektocht naar de juiste hulp voor mijn kind werd ik als ouder over het hoofd gezien. Ik vind het belangrijk dat professionals, ouders en kinderen veel meer in gesprek gaan met elkaar. Zodat ze komen tot juiste beslissingen. Het zou mooi zijn als de schotten die er nu nog bestaan, weggewerkt worden.’

Bettina
‘Ik heb samen met mijn kind al met meer dan 27 instanties te maken gehad. Ik ben een vechter, heb zelf ook een moeder die achter me staat en die me helpt. Maar het maakt dus echt wel uit of je zelf uit een warm nest komt of niet. Ik weet niet of ik het had volgehouden als ik geen steun had gehad.’
Judith
‘Wij als ouders willen er zijn voor andere ouders. En daar heb je een methode voor nodig. De wegwijzer is de manier om ouders naar ouders te kunnen leiden. Je staat namelijk niet alleen als ouder. Hulp vragen is zilver, hulp aanvaarden is goud. Zet je schaamte opzij en vecht voor wat je lief is.’
Carolina
‘Ik doe mee met Ouderpeilpunt omdat ik het heel erg belangrijk vind dat er gelijkwaardigheid wordt gecreëerd tussen jongeren, professionals en ouders.’


Marjan

‘Het is zo belangrijk dat ouders én hun kinderen gehoord en gezien worden. Daarom is het zo mooi dat de stichting er komt. Zodat ouders, kinderen en jeugdhulporganisaties met elkaar het gesprek aangaan. Dat ze samen kijken wat er echt nodig is zodat ouders en kind verder kunnen. En dat andere ouders en kinderen niet mee hoeven te maken wat ik en mijn kind mee hebben meegemaakt. Ik ben er trots op dat ik mijn eigen bedrijf ben gestart als ervaringsdeskundige ouder. Ik zeg altijd: anders denken. Anders doen. En doe wat goed en nodig is.’

Janet

‘Ik vind de wegwijzer van Ouderpeil.nl erg herkenbaar in de route die ik heb gelopen met mijn kind. Het geeft houvast in het reflecteren hoe het is gegaan. Ik ben daar wel heel positief over.’

Met jouw steun laat je zien dat ouders niet alleen staan