Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Ouderpeilpunt . Volledige naam: Vereniging Ouderpeilpunt, Koninginneweg 171, 3078GM Rotterdam . De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85392480.