Hulp zoeken voor je kind met een gedragsstoornis of gedragsprobleem

Zoek je professionele hulp voor je kind dat afwijkend gedrag vertoont? Dan heb je al een hele weg afgelegd. Nu ben je tot de conclusie gekomen dat je kind hulp nodig heeft en heb je besloten om die hulp te zoeken. 

Daarmee calculeer je in dat er een diagnose voor je kind kan volgen: een benoeming van het afwijkende gedrag, een benoeming van een gedragsstoornis of gedragsprobleem.

Hulp zoeken, wat is jouw startsituatie?

Ouders met kinderen met afwijkend gedrag, kunnen om meerdere redenen naar professionele hulp gaan zoeken. Welke reden past bij jouw situatie?

Zelfhulp en omgevingshulp helpen niet genoeg

Veel ouders proberen eerst zelf oplossingen te vinden voor het afwijkende gedrag van hun kind. Dat doen ze alleen of met familie. Toch is dit soms niet genoeg. Als je geen verbetering ziet, kun je alsnog besluiten om professionele hulp in te schakelen.

Thomas (8) is een druk baasje. In de ochtend hoor je hem overal bovenuit. Zijn zusje Mieke komt altijd langzaam op gang ’s morgens. Vaak hebben Thomas en Mieke dan al ruzie. Op school zijn er ook vaak conflicten waar Thomas bij betrokken is. Verschillende manieren zijn op school al bedacht om Thomas te bedaren. Een plek vooraan in de klas, extra beweging, straf, praatsessies. 

Moeder Ina en vader Mike hebben daar altijd over meegedacht en gepraat. Maar niks lijkt echt goed te helpen. Opa en oma springen bij voor Mieke en Thomas. Dat brengt wel verlichting maar toch… Moeder Ina heeft steeds vaker huilbuien.

Onrust thuis

Als het onrustig is thuis en de spanningen oplopen, ben je op zoek naar manieren om de rust terug te laten keren. Als het gedrag van je kind onderdeel is van de onrust in huis, kan dat voor ouders de reden zijn om hulp te zoeken voor hun kind.

Het water staat je aan de lippen

Het komt ook voor dat de spanningen met je kind, bij je thuis en/of in je directe omgeving zo hoog oplopen dat je het niet meer alleen kunt behappen. Als het water je aan de lippen staat, is het verstandig om hulp te zoeken.

Je wordt gedwongen tot hulp

Het kan ook zijn dat anderen zien dat je het niet voor elkaar krijgt met je kind en alles wat er op je bordje ligt. Je ziet het zelf misschien anders, maar anderen kunnen je dan vragen of eisen om hulp te zoeken. Dat kunnen mensen in je familie zijn, vrienden, buren, de leerkracht op school en meer. Je kunt het zo ervaren dat anderen je dwingen hulp te zoeken.

Waar kun je terecht voor hulp?

Waar kun je terecht voor professionele hulp voor het gedrag van je kind? Dit kun je als ouder uitzoeken. Welke hulp is nabij in je directe omgeving? In je woonplaats of gemeente? Je kunt erover lezen, maar je kunt ook andere ouders vragen om hun ervaringen. Ouders van wie je weet dat ze er bekend mee zijn. Ook kun je de groepskracht, leerkracht of maatschappelijk werker vragen via de kinderopvang of school.

Instanties: hoe werken die?

Als je weet waar je jouw hulpvraag neer kunt leggen, begint dat vaak met een eerste kennismaking en ‘intake’. 

Dat eerste gesprek gebruik je om bekend te worden met de personen met wie je te maken krijgt en met de werkwijze. Als er een goed gevoel is, ga je verder met deze instantie.

Het gesprek voeren met de instantie

Hoe ga je het gesprek aan met de instantie die hulp biedt? Veel ouders hebben baat bij deze tips en geven die ook aan elkaar door:

  • Benoem je eigen verwachtingen over de instantie en de aanpak. Als je je nog niet bewust bent van die verwachtingen, denk daar dan goed over na. En breng ze in kaart voor jezelf en in het gesprek.
  • Wees je bewust dat je zelf de regie hebt. Jij moet de touwtjes in handen kunnen houden en niet het gevoel krijgen dat je overgeleverd bent aan anderen. Anderen hoeven niet te bepalen welke kant het op gaat. Jij kunt zelf kiezen om achter de aanpak te staan of niet. Je hebt keuzevrijheid.

Houd rekening met testen en een diagnose

Wanneer je met instanties in aanraking komt, volgen er vaak testen om het gedrag van je kind en andere factoren te onderzoeken. Dat kan leiden tot een diagnose voor je kind. Dat kan een moment zijn wat veel impact heeft op je kind en op jou. 

Het afwijkende gedrag wordt preciezer benoemd. De diagnose kan zijn een gedragsstoornis of gedragsprobleem.

Lees je mee met onze blogs

In deze blogcategorie delen wij ervaringen van ouders in hun zoektocht naar hulp voor een kind met een gedragsstoornis of gedragsprobleem.

 

Als je niet gehoord wordt als ouder
0
Als je niet gehoord wordt als ouder

Marianne van de Werken

Als je niet gehoord wordt als ouder
Truusje schreef de folder ‘Rouw is rauw’, voor ouders van uithuisgeplaatste kinderen
0
Truusje schreef de folder ‘Rouw is rauw’, voor ouders van uithuisgeplaatste kinderen

Marianne van de Werken

Truusje schreef de folder ‘Rouw is rauw’, voor ouders van uithuisgeplaatste kinderen
ADHD uitleggen aan je kind: door de kinderpsycholoog of zelf vertellen
0
ADHD uitleggen aan je kind: door de kinderpsycholoog of zelf vertellen

Marloes Nuijten

ADHD uitleggen aan je kind: door de kinderpsycholoog of zelf vertellen
Is mijn kind in een instelling nog wel mijn kind?
0
Is mijn kind in een instelling nog wel mijn kind?

Janet

Is mijn kind in een instelling nog wel mijn kind?
Kan autisme genezen? En wat je kunt doen
0
Kan autisme genezen? En wat je kunt doen

Maja Landeweer

Kan autisme genezen? En wat je kunt doen
De twijfel om je kind te laten observeren slaat toe. Hoe ga je daarmee om?
0
De twijfel om je kind te laten observeren slaat toe. Hoe ga je daarmee om?

Janet

De twijfel om je kind te laten observeren slaat toe. Hoe ga je daarmee om?
Waarom je met autisme toch een kind kan opvoeden
0
Waarom je met autisme toch een kind kan opvoeden

Marloes Nuijten

Waarom je met autisme toch een kind kan opvoeden
Doorbreek chronisch stress door je kind in 8 stappen
0
Doorbreek chronisch stress door je kind in 8 stappen

Sandra Moerland

Doorbreek chronisch stress door je kind in 8 stappen
Opvoedkundig advies voor je kind met ADHD: leer de gouden regel kennen
0
Opvoedkundig advies voor je kind met ADHD: leer de gouden regel kennen

Janet

Opvoedkundig advies voor je kind met ADHD: leer de gouden regel kennen