Wat is een veiligheidshuis?

Een veiligheidshuis is een samenwerkingsverband van gemeenten, zorgpartners en justitie. In dit netwerk zitten onder andere gemeenten, politie, het openbaar ministerie, jeugdzorg, reclassering, raad voor de kinderbescherming en justitiële inrichtingen. Er zijn meerdere veiligheidshuizen in Nederland.

Het veiligheidshuis is opgezet om overlast, huiselijk geweld en criminaliteit terug te dringen. De diverse partijen in het netwerk signaleren problemen, bedenken oplossingen en voeren ze uit. Waar nodig worden andere partijen zoals woningcorporaties of schuldhulpinstanties uitgenodigd om mee te denken. In een animatie op YouTube wordt uitgelegd hoe de veiligheidshuizen werken. De animatie is ontwikkeld op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Over de schrijver
Artikelen geschreven door meerdere mensen van de redactie van het Ouderpeilpunt.
Reactie plaatsen