Jouw kind heeft ADHD? Tips om hiermee om te gaan!

Heeft jouw kind ADHD? Of heb je een vermoeden dat je kind ADHD heeft? Dan is het voor te stellen da je op zoek bent naar handvatten om met het gedrag van je kind om te gaan. Hieronder lees je meer over ADHD en wat het betekent in het leven van je kind en van jou als ouder. Ook geven we je vijf praktische tips mee om goed met de situatie om te gaan.

Wat is ADHD?

Druk gedrag bij je kind kan komen door de leeftijd, de omstandigheden of doordat de hersenen niet goed filteren. In het laatste geval spreken we van ADHD. Bij ADHD is het elke dag weer moeilijk ergens je aandacht bij te houden. Bij kinderen zonder ADHD filteren de hersenen prikkels die op je af komen. De belangrijke prikkels komen binnen, de andere niet of minder.

Bij kinderen met ADHD functioneert het filter minder goed: álle prikkels komen binnen. Dat zorgt voor onrust in het hoofd. Dit uit zich in gedrag als: hyperactief zijn, overal impulsief op reageren, en nergens de aandacht bij kunnen houden.

Wat te doen doen als je twijfelt over ADHD?

Heeft je kind last van drukte en onrust? Maar twijfel je of je kind ADHD heeft? Dan kun je een zelftest doen op internet: deze test bevelen we aan.

Een zelftest is voor je kind niet belastend, want jij vult zelf de vragenlijst in. Voor online ADHD testen is de leeftijd van je kind belangrijk. De symptomen kunnen namelijk per leeftijd verschillen.

Zie ook: Wat zijn de kenmerken en symptomen van een kind met ADHD?

Zoek hulp als de zelftest tot zorgen leidt

Met een online zelftest kun je geen ADHD vaststellen. Het geeft wel een goed idee of er meer onderzoek nodig is. Als de test je niet geruststelt, kun je naar de huisarts stappen of naar iemand die je vertrouwt op de school van je kind. Is er een leerkracht die je kunt spreken? Of is er op school een jeugdarts (van de GGD) of een schoolmaatschappelijk werker?

ADHD bij je kind doet iets met jou als ouder…

Als je kind ADHD klachten heeft, heeft dat invloed op hoe jij je voelt. Vaak horen we het volgende van ouders.

  • ‘Doe ik het wel goed?’ Veel ouders hebben zorg over hun aanpak, ze zijn bang of onzeker of ze het wel goed doen.
  • ‘Ik reageer nogal emotioneel.’ Het is heel begrijpelijk dat je emotioneel reageert op gedrag van je kind. Je kunt bijvoorbeeld boos worden of je machteloos voelen. En misschien erken je die gevoelens dan niet, omdat je het idee hebt dat je alles goed moet kunnen als ouder in de opvoeding.
  • ‘Al die bemoeienis van anderen!’ Veel ouders worstelen ook met de spanning die ontstaat met de buitenwereld. Het gedrag van je kind valt op en iedereen vindt er wat van, zoals andere ouders op school of bij de sport. Er wordt veel van je gevraagd in de communicatie met de buitenwereld.
  • ‘Ik moet me altijd maar verdedigen.’ Je hebt het gevoel dat je jezelf en je kind moet verdedigen. Dat kost veel energie.
  • ‘Dan trek ik me wel terug.’ De botsingen met de buitenwereld zitten je zo dwars, dat je je terugtrekt uit het sociale leven. Dat je je afzondert. Dat scheelt een hoop stress, maar er gaan ook veel leuke ontmoetingen verloren zo. En je kunt je hart niet luchten.

Druk gedrag of ADHD, wat kun je doen als ouders? Vijf tips

ADHD is geen ziekte, ADHD is een naam die we geven aan bepaald gedrag. Met een goede aanpak kun je de klachten die bij dit gedrag horen verminderen. Wat kun je doen als ouders?

1. Verdiep je in de leefwereld van je kind

Je kind gedraagt zich niet expres druk. Je kind is niet expres snel afgeleid. Daarom is het goed je te verdiepen in wat er omgaat in het hoofd van je kind. Wat doen ADHD klachten met je kind? Waar heeft je kind last van? Hoe uit zich dat bij je kind? Probeer je dus te verdiepen in de leefwereld van je kind. Als je snapt hoe het werkt bij je kind, kun je beter met zijn of haar gedrag omgaan.

2. Zorg voor adempauzes

Zorg dat je adempauzes kunt nemen. Plan een moment in de week voor jezelf of voor een gezamenlijk moment van ontspanning met je partner. Is er bijvoorbeeld een hobby waar je even je hoofd mee leeg kunt maken? Het is belangrijk dat je je eigen batterij telkens weer even kunt opladen.

3. Trek één lijn als partners

Als je samen je kind opvoedt, is het belangrijk één lijn te trekken in de opvoeding. Zit je niet op dezelfde lijn, dan zorgt dat voor spanning en stress thuis. Maak goede afspraken met elkaar en bespreek regelmatig hoe het gaat.

4. Schakel een oppas en/of ondersteuning in

Om de zorg voor je kind te kunnen blijven dragen, kan een goede oppas een uitkomst zijn. Er is een speciaal platform om een oppas te vinden. In een ander artikel gaan we erop in. Ook thuisbegeleiding voor je kind kan veel positiefs betekenen, iemand die opvangt en begeleidt in de vertrouwde omgeving van het kind. En er zijn gemeentes met initiatieven waarbij het ene gezin het andere helpt op vrijwillige basis, zonder kosten voor jou. Kijk hier voor meer informatie.

Kortom, schakel hulp in van andere mensen, zodat je zelf op de been blijft en niet uitgeput raakt.

Zie ook: Zoek jij een goede oppas voor je kind met ADHD of autisme?

5. Praat erover

Je zit soms met lastige situaties met je kind. Dat vraagt veel van je. Het is altijd goed om er open over te zijn naar mensen die je vertrouwt. Als je je afzondert en alleen met de zorgen blijft rondlopen, kun je je hart niet luchten. Je gaat dan dingen opkroppen en stress opbouwen. Dat is voor jezelf niet goed en niet in het belang van je kind.

Gerelateerde informatie

In de kennisbank van Ouderpeilpunt vind je honderden blogs met handige tips en adviezen. Heb je deze blogs al gelezen:

Wil je sparren over ADHD?

Wil je jouw zorgen en verhaal over ADHD delen met andere ouders en tips van anderen krijgen? Meld je aan bij Ouderpeilpunt ouderportaal. Als ouder van een kind met ADHD sta je er niet alleen voor. er zijn veel ouders die dezelfde uitdagingen tegen komen. Via het Ouderpeilpunt ouderportaal kun je je ervaringen delen met andere ouders. Het ouderportaal is de plek waar ouders elkaar vinden voor steun en advies. In een afgeschermde en veilige omgeving vind je een luisterend oor van lotgenoten.

Naar het Ouderportaal

Over de schrijver
Gery Stevens is freelance tekstschrijver, SEO specialist en webdesigner. Ze ondersteunt het team van Ouderpeilpunt met het schrijven van blogs en websitewerkzaamheden. Zo draagt ze bij aan de missie van Ouderpeilpunt om meer ouders te bereiken.
Reactie plaatsen