Wat is de Jeugdwet?

De jeugdwet richt zich op kinderen tot en met achttien jaar met een zorgvraag. De volgende zorgvormen vallen onder de jeugdwet. Deze hulp kunt u bij de gemeente aanvragen, zij zijn verantwoordelijk. Dit kan zowel in natura (de gemeente draagt zorg voor de betaling) als met een persoonsgebonden budget.

  • Zorg voor kinderen met een (licht) verstandelijke beperking. Zowel behandeling thuis als verblijf op een zorglocatie.
  • Zorg voor kinderen met een psychische stoornis. Zowel behandeling thuis als verblijf op een zorglocatie.
  • Behandeling en persoonlijke ondersteuning thuis of tijdens een korte periode op een zorglocatie voor kinderen met een stoornis, beperking of aandoening.
  • Vervoer van en naar een zorglocatie waar kinderen met een stoornis, beperking of aandoening worden behandeld
  • Jeugdhulp voor kinderen met een beperking
  • Pleegzorg

Zorgplicht

De gemeente heeft een zorgplicht. Dat betekent dat er wordt gekeken naar wat een kind zelf kan en wat ouders zelf voor mogelijkheden hebben. De gemeente is verplicht om hulp te bieden als een kind en zijn ouders dit zelf niet meer kunnen. De gemeente beslist of je hulp kunt aanvragen en welke hulp zij kunnen bieden. Dat hangt af van de hulp die gemeenten hebben ingekocht. Dit verschilt per gemeente.

De jeugdwet is op 18 februari 2014 aangenomen door de Eerste Kamer. In deze wet staat dat gemeenten vanaf 1 februari 2015 moeten zorgen dat jeugdhulp, kinderbescherming en jeugdreclassering goed geregeld is. Dit betekent dat gemeenten afspraken moeten maken met jeugdhulporganisaties die hulp of bescherming bieden aan kinderen en gezinnen.

Om ervoor te zorgen dat er goede afspraken worden gemaakt door gemeenten en organisaties, is de Transitie Autoriteit Jeugd. Opgericht door de staatssecretarissen van de ministeries van Volksgezondheid en Veiligheid en Justitie.

Over de schrijver
Artikelen geschreven door meerdere mensen van de redactie van het Ouderpeilpunt.
Reactie plaatsen