Wat is schuldhulpverlening?

Schuldhulpverlening is hulp die je krijgt als je problemen hebt door schulden. Schuldhulpverlening wordt ook schuldhulp genoemd. Hulp voor dit soort problemen regel je in eerste instantie via de gemeente.

Hoe vraag ik om hulp?

Je belt de gemeente en maakt een afspraak. De gemeente vertelt wie bij jou in de regio schuldhulpverlening biedt. Dat kan een kredietbank zijn, maar ook organisaties zoals Humanitas. Schuldhulp via de gemeente heet een minnelijke regeling.

De schuldhulpverlening

Vervolgens maak je een afspraak bij de organisatie die schuldhulp verleent. De schuldhulpverlener kijkt naar jouw financiële situatie. Neem de volgende documenten mee:

  • Een overzicht van je schulden;
  • Brieven van schuldeisers;
  • Een overzicht van je inkomsten;
  • Een overzicht van je vaste lasten, zoals huur en verzekeringen.

De schuldhulpverlener berekent hoe hoog je schulden zijn en hoeveel je kunt aflossen. Hij maakt een plan en doet een financieel voorstel aan jouw schuldeisers.

Gaan je schuldeisers akkoord met het financiële voorstel, dan betaal je de schuld terug. Na drie jaar wordt de schuld die nog openstaat kwijtgescholden. Dat betekent dat je vanaf dat moment geen schulden meer hebt.

Maar het kan ook zijn dat een of meerdere schuldeisers het voorstel afwijzen. Dan is het minelijke traject (via de gemeente) mislukt.

Wat moet ik doen als schuldeisers niet meewerken?

Als een of meerdere schuldeisers niet willen meewerken kun je een verzoek indienen bij de rechtbank. Dat heet een wettelijk traject. De rechtbank bekijkt jouw situatie en hoe jouw schulden zijn ontstaan. De rechter kan regels opstellen waar jij je aan moet houden bij het aflossen van je schulden. En je krijgt een bewindvoerder toegewezen. Deze persoon beheert niet jouw portemonnee. Hij kijkt mee over je schouder en controleert of jij je verplichtingen nakomt.

Een paar verplichtingen die de rechter je kan opleggen is:

  • Je moet je full-time werken (als dat lukt);
  • Je mag geen nieuwe schulden maken;
  • Je moet kunnen rondkomen van het vrij te laten bedrag (dat is het geld dat jij minimaal nodig hebt om van te leven).

Houd jij je aan de afspraken, dan kan de rechter je een schone lei geven. Dat betekent dat je de schulden niet verder meer hoeft af te lossen.

Over de schrijver
Artikelen geschreven door meerdere mensen van de redactie van het Ouderpeilpunt.
Reactie plaatsen