Coronavirus: Autisme en corona

Als je kind autisme heeft, dan bekijkt het de wereld met een andere logica. Niet goed of fout, maar anders. Jouw kind heeft dan misschien wel een hele duidelijke mening over corona. Hij of zij vindt het misschien wel onzin om anderhalve meter afstand te bewaren. Of begrijpt niet goed waarom opa en oma hem of haar liever even niet meer in de buurt hebben.

Hoe leid je dan op respectvolle wijze het gesprek met je kind in goede banen? Het toelichten van elkaars gedachten en invalshoeken is voldoende. Autisme Centraal geeft een tip over hoe je het gesprek aan kunt gaan over wie nu gelijk heeft.

In gesprek met je kind met autisme

Communiceren met je kind(eren) is een van de belangrijkste taken als ouder. Helemaal nu. Alleen zijn kinderen met autisme niet altijd gemotiveerd om te communiceren. Het stellen van vragen blijven kinderen (en trouwens ook volwassenen) met autisme lastig vinden.

De omgeving of situatie waarin je kind zich bevindt, kan stimulerend werken. Als ouder kun je die situaties en omgevingen spelenderwijs gebruiken om je kind uit te dagen om te praten. Een pot chocopasta bijvoorbeeld net niet binnen handbereik van je kind zetten als je samen aan het ontbijt zit. Autisme Centraal legt in een artikel uit hoe je een kind met autisme enthousiast kan maken om een gesprek te beginnen of een vraag te stellen.

Duidelijkheid bieden aan kind met autisme

Hoe laat je kinderen met autisme zien wat wel en niet kan? En tot waar ze mogen gaan of wat ze juist niet mogen? Voor jouw kind met autisme is het heel lastig om zelf grenzen te bepalen en/of ze te herkennen. Met als gevolg dat bepaald gedrag soms te ver gaat.

In de situatie waarin we nu verkeren is dat ronduit gevaarlijk. We hebben te maken met nieuwe maatregelen, zoals niet meer dan anderhalve meter bij iemand anders in de buurt komen. Als je overschrijding van die grens glashelder aan je kind met autisme duidelijk wilt maken, kan het werken met strepen helpen. Autisme Centraal schreef een stuk over het werken met strepen om duidelijk grenzen aan te geven.

Tijdsbegrip kind met autisme

Kinderen met autisme hebben moeite met het begrip tijd. Vooral de tijd(stippen) op een dag minder ertoe doen, verloopt de dag voor hen nog abstracter. Want je kind hoeft niet meer stipt om 8.30 uur op school te zijn of om 19.00 uur op de sportclub of de dansvereniging.

Toch zijn er nog genoeg momenten in het dagelijkse handelen en het woordgebruik, dat ‘tijd’ een rol speelt. Als je even moet wachten bijvoorbeeld. Of als iemand binnen een paar seconden bij je is. Hoe lang is dat dan precies? De context bepaalt dat.

Om kinderen met autisme een beter besef van tijd te geven, is het als ouders verstandig om slim met die tijdsbenoeming om te gaan. Op Autisme Centraal staat een aantal tips om tijd concreet te maken.

Een kind met autisme tot rust laten komen

De hoeveelheid stress die kinderen met autisme ervaren ligt gemiddeld hoger dan bij andere kinderen. In deze periode, waarin het hele gezin thuis zit en veel bij elkaar zit, kunnen spanningen soms extra hoog oplopen. Dat kan ervoor zorgen dat de emmer nog sneller vol komt, zowel bij het kind als bij de ouders.

Het is de uitdaging om de balans te vinden om je kind lekker in zijn of haar vel te laten zitten en (extra) stress en crises te voorkomen. Hoe je een kind met autisme weer meer ontspannen krijgt? En hoe je ervoor zorgt dat de emmer weer even leeg gaat? Autisme Centraal legt ’t uit.

Omgaan met prikkels

Kinderen met autisme kunnen snel overprikkeld raken. Wat vaak een sleutelelement lijkt te zijn voor een succesvolle strategie om met die prikkels om te gaan, is het al dan niet hebben van controle.

Als je kind controle heeft over de prikkels die op hem of haar afkomen dan is het vaak makkelijker om te dealen met die prikkels. Soms vinden kinderen met autisme een eigen manier om de controle te krijgen. En soms kun je daar als ouder(s) een rol in spelen. Er zijn bijvoorbeeld verschillende manieren om te reageren op prikkels die je kind ervaart. Autisme Centraal geeft een aantal tips om meer controle over prikkels te krijgen.

Gevoelens en agressie herkennen en de baas blijven

Voor kinderen met autisme is de wereld verwarrend en soms zelfs bedreigend. Het uiten van gevoelens verloopt vaak op een niet aangepaste manier zoals anderen pijn doen, gooien met dingen, roepen. In coronatijd is het voor kinderen met autisme nog lastiger om hun emoties de baas te blijven.

Hoe kun je hen leren om zich bewust te worden van die gevoelens. En hoe ga je ermee om? De ‘Gevoelsmeter’ geeft inzicht in de gevoelswereld van kinderen met autisme en vooral in de opbouw van de boosheid. Je koppelt hiermee activiteiten of situaties aan een emotie of gevoel, waardoor je snel kunt schakelen. Hoe een gevoelsmeter precies werkt, lees je hier.

Meer begrip voor jouw kind met autisme

Kinderen met autisme gedragen zich vaak ‘stout’. Hij of zij is koppig, wil dingen niet, probeert uit, heeft geen zin of gaat te ver. Hier kan het kind zelf meestal weinig aan doen. Het vertonen van dit uitdagende gedrag zal in deze coronaperiode toenemen. Met mogelijk woede-uitbarstingen, paniekaanvallen en stresssituaties tot gevolg. Niet zo gek als je kind niet of minder de deur uit mag.

Hoe krijg je beter begrip voor het gedrag van je kind met autisme en hoe kun je omgaan met paniek en angstreacties? Door de oorsprong van de angst, paniek of woede boven tafel te krijgen en daar op een goede manier mee om te gaan. Autisme Centraal legt ’t verder uit.

Kind met autisme zelf laten spelen

Het kan zijn dat je kind met autisme geen zin heeft om te spelen met een ander. Bijvoorbeeld met zijn of haar broer(tje) of zus(je). Dat mag soms ook best, maar kan niet altijd. Als ouders vind je het namelijk ook fijn om te zien dat ze zich samen kunnen vermaken. Samen een spelletje doen of een puzzel maken bijvoorbeeld, zodat jij even de handen vrij hebt voor een belangrijk (zakelijk) gesprek of een huishoudelijke taak. Hoe kun je een kind met autisme motiveren om samen te spelen?

Overlijden en rouw

Het kan jou, je gezin en daarmee ook jouw kind met autisme overkomen dat je te maken krijgt met een overlijdensgeval (als gevolg van corona). Om het verdriet en verlies op een goede manier met je kind te bespreken en te verwerken is een enorme opgave. Kinderen met autisme verwerken een overlijden van een persoon (of een dier) namelijk vaak anders dan niet-autistische personen.

Zo kan de rouwverwerking in omgekeerde volgorde plaatsvinden, het overlijden tot woede-uitbarstingen zorgen of kunnen sommige woorden als ‘inslapen’ of ‘naar de hemel’ te letterlijk overkomen. Hierdoor kan je kind angstig worden. Wees daarom voorbereid en kies met zorg de goede aanpak voor rouwverwerking bij jouw kind met autisme.

Heb jij de andere artikelen uit de coronareeks al gelezen?

Wil je jouw verhalen delen?

Wil je, als ouder, jouw zorgen en verhaal delen met andere ouders en tips van anderen krijgen? Meld je aan bij Ouderpeilpunt ouderportaal. Als ouder sta je er niet alleen voor. Er zijn veel ouders die dezelfde uitdagingen tegen komen. Via het Ouderpeilpunt ouderportaal deel je jouw ervaringen met andere ouders. Het ouderportaal is de plek waar ouders elkaar vinden voor steun en advies. In een afgeschermde en veilige omgeving vind je een luisterend oor van lotgenoten.

Naar het Ouderportaal

Over de schrijver
Caroline van Schubert is freelance journalist. Ze studeerde af als cultureel antropoloog en schrijft het liefst persoonlijke verhalen die een groter probleem of ontwikkeling laten zien. Naast lezen en schrijven, reist ze graag. Suriname is haar tweede thuisland en voor een lekkere moksi alesi mag je haar altijd wakker maken.
Reactie plaatsen