Relatieproblemen ouders en een kind met ADHD of autisme?

Relatieproblemen. Veel mensen krijgen ermee te maken. Het wordt extra spannend worden voor jullie als ouders maar ook zeker voor je kind, als je kind ADHD heeft of autisme. Omgekeerd kan ook gebeuren. Door ADHD of autisme bij je kind loopt de stress thuis op met relatieproblemen als gevolg. Hoe ga jij hiermee om? In dit artikel gaan we op beide situaties in, ook door de bril van het kind.

Relatieproblemen en de impact op je gezin

Heb je als ouders relatieproblemen? Merk je dat dit impact heeft op je gezin? We zien dit ook gebeuren in dit voorbeeld van Tim (9), die autisme heeft.

Tim maakt een zware tijd door. Zijn ouders hebben vaak ruzie. Tim is vooral stil op school. De meester krijgt geen hoogte van hem. Na schooltijd loopt Tim nog te dralen in de buurt om maar niet meteen naar huis te hoeven. Thuis zit hij het liefst alleen op zijn kamer. Vandaag hebben zijn ouders weer ruzie terwijl hij boven zit. Hij hoort zijn vader schreeuwen en zijn moeder huilen. Tim voelt aan zijn hoofd, het is net of het op knappen staat. Hij zet de muziek keihard en gooit het raam open.

Waarom is de impact groot op een kind met ADHD of autisme?

Relatieproblemen tussen ouders hebben impact op ieder kind. Voor kinderen met ADHD of autisme zijn problemen tussen ouders of opvoeders extra aangrijpend. Als je kind een dergelijke beperking heeft, is je kind gebaat bij een rustige omgeving. Het kind is extra gevoelig voor prikkels uit de omgeving. Spanningen tussen ouders zijn een trigger voor symptomen die gepaard gaan met autisme en ADHD.

Hoe merk je de impact van relatieproblemen op je kind?

Heeft je kind autisme dan kan je kind wel dingen aanvoelen maar er niet altijd woorden aan geven. Ontstaan er spanningen dan gaat je kind nog meer dan anders in zijn of haar eigen wereld zitten.

Als je kind ADHD heeft, voelt het ook de spanningen aan. Dit zie je dan vaak terug in nog meer hyperactief gedrag.

Zowel kinderen met ADHD als kinderen met autisme voelen haarscherp aan als je verhaal niet klopt. Als je zegt dat alles goed is, maar je in de praktijk overhoop ligt met je partner, dan heeft je kind dit door. Je kind voelt de ‘incongruentie’ zoals dat heet. Je woorden zijn niet congruent met de praktijk. Daardoor raakt je kind van slag.

Wees open over relatieproblemen naar je kind

Omdat je kind de incongruentie meteen opmerkt en daar veel last van heeft, is het allerbelangrijkste om eerlijk te zijn over de relatieproblemen. Dat is een eerste stap naar het samen opzoeken van oplossingen.

Relatieproblemen door ADHD of autisme bij je kind

Je kunt ook relatieproblemen krijgen als gevolg van ADHD of autisme bij je kind. Zoals bij Amir en Aicha.

Amir en Aicha hebben een dochter met autisme, Ilsa. Op school bemoeien andere ouders zich met Ilsa. De ene ouder heeft met Ilsa te doen en wil haar graag met haar eigen dochter laten spelen. De andere ouder vraagt steeds hoe het met Ilsa gaat en of ze al hulp heeft. Amir wordt er gek van, hij wil zelf bepalen hoe hij met het autisme van zijn dochter omgaat. Aicha vindt het niet erg en heeft juist behoefte er met anderen over te praten. Ze hebben er vaak ruzie over. De laatste keer is Amir kwaad weggelopen en een nacht weggebleven.

Hoe merk je dat je relatieprobleem aan autisme of ADHD ligt?

Welke oorzaak ligt ten grondslag aan je relatieproblemen? Is het een gevolg van ADHD of autisme bij je kind? Dit zijn punten die daarop wijzen.

  • Als er wrijving is, gaat het meestal over het kind met autisme of ADHD
  • Zoals in het voorbeeld hierboven, ga je als ouders anders om met kritiek of bemoeienis van buitenaf
  • Je zit niet op één lijn qua opvoeding en aanpak van ADHD/autisme

Tips om goed om te gaan met relatieproblemen in een gezin met ADHD/autisme

Hoe ga je beter om met relatieproblemen in combinatie met een kind met ADHD of autisme in huis? Hieronder een aantal tips.

  1. Praat met elkaar en zorg dat je op één lijn zit naar je kind toe.
  2. Neem de tijd voor elk van je kinderen: doe bijvoorbeeld uitstapjes met ieder kind apart.
  3. Zorg dat je als ouders tijd en ruimte voor jezelf hebt om op adem te komen. Ga er een dag tussenuit samen. Of geef elkaar de ruimte om los van elkaar weg te gaan.
  4. Vraag hulp in je omgeving. Besef dat je een flinke taak hebt met je kind en dat het heel normaal is en gezond voor ieder om hulp te vragen. Denk hierbij ook aan het vinden van een goede oppas.
  5. Als je relatie spannend blijft, zorg dan voor een goede afronding. Wil je scheiden? Denk dan eerst aan het belang van je kind. Denk goed na over een ouderschapsplan en hoe je hierover communiceert met je kind.

Gerelateerde informatie

In de kennisbank van Ouderpeilpunt vind je honderden blogs met handige tips en adviezen. Heb je deze blogs al gelezen:

Wil je sparren?

Wil je jouw zorgen en verhaal delen met andere ouders en tips van anderen krijgen? Meld je aan bij Ouderpeilpunt ouderportaal. Als ouder van een kind met ADHD of autisme sta je er niet alleen voor. er zijn veel ouders die dezelfde uitdagingen tegen komen. Via het Ouderpeilpunt ouderportaal kun je je ervaringen delen met andere ouders. Het ouderportaal is de plek waar ouders elkaar vinden voor steun en advies. In een afgeschermde en veilige omgeving vind je een luisterend oor van lotgenoten.

Naar het Ouderportaal

Over de schrijver
Gery Stevens is freelance tekstschrijver, SEO specialist en webdesigner. Ze ondersteunt het team van Ouderpeilpunt met het schrijven van blogs en websitewerkzaamheden. Zo draagt ze bij aan de missie van Ouderpeilpunt om meer ouders te bereiken.
Andries
Door

Andries

op 09 Dec 2021

Iets weten of denken te weten, hoeft niet meteen te leiden tot gedrag. Dit is iets waar zowel mensen met als zonder (vermeende) variatie in het autismespectrum veel aan kunnen hebben. Bovendien is het nuttig om te leren accepteren dat wat je ervaart slechts een zeer vereenvoudigd en altijd subjectief ingekleurd model is van het fenomeen realiteit zodat men kan inzien dat de werkelijkheidswaarde van percepties per definitie zeer beperkt is. Daarnaast is het ook gebruikelijk in deze samenleving om kinderen sowieso te ervaren als "invalide" wezens die dus wel gauw beschadigd zullen zijn. Dat hoeft helemaal niet het geval te zijn. Alles in deze samenleving is opgezet omheen het gedachtegoed van het wetenschappelijk materialisme alsof dat de enige en absoluut juiste manier is om kennis of inzichten te vergaren waar vervolgens dan alles op moet worden afgestemd. Het is een soort religie, zeker in deze tijd en zeker wanneer er in naam van zogenaamde wetenschap van alles wordt verkondigd door figuren met status of autoriteit. Wetende dat de "realiteit" maar slechts voor 4% uit materie bestaat, geeft dit het inzicht dat alles wat mensen denken te weten ZEER relatief en beperkt is. Maakbaarheid wordt daardoor dan ook meteen een behoorlijk absurd idee. Voor het gemak ontkennen we in de praktijk dan maar die overige 96% :-) ... "In Rusland wordt het volk door de partij dom gehouden en in de Verenigde Staten door de televisie." --Friedrich Dürrenmatt

Reactie plaatsen