In gesprek met school? Met deze 10 tips van Janet sta je sterker

Als je kind gedragsproblemen vertoont in de klas, dan zit je waarschijnlijk regelmatig om tafel met de juf of meester. Of met de directeur of intern begeleider. Wat kun jij doen als ouder om die gesprekken goed te laten verlopen? En hoe zorg je ervoor dat school zoveel mogelijk handelt in het belang van jouw kind? 

In dit artikel deelt Janet haar tips. Ze loopt met haar zoon Max al vroeg tegen allerlei problemen aan op school. Als het op de kleuterschool escaleert, moet hij na onderzoek naar het speciaal onderwijs. Tot zijn vijftiende krijgt Max cluster 4-onderwijs. In al die jaren vinden er regelmatig gesprekken plaats tussen Janet en de school. Ze deelt 10 handige tips voor een goed gesprek met de leerkracht.

Tip 1: Bedenk altijd: wat is het beste voor je kind?

Dit is meteen de belangrijkste tip. Jij, de leerkracht(en) en school hebben allemaal één doel. Toch kan dit in gesprekken in het gedrang komen. Bedenk je dan altijd: het gaat om jouw kind. Het gaat om zijn of haar belang. Jij maakt je zorgen en wilt altijd het beste voor je kind. 

Tip 2: Maak een lijstje (zo bereid je je goed voor)

Weet jij welke onderwerpen je met de leerkracht wilt bespreken? Maak een lijstje. Zet alles op papier of als notitie in je telefoon. Zo weet je zeker dat je belangrijke gespreksonderwerpen niet vergeet. En altijd handig: neem pen en papier mee, voor aantekeningen.

Tip 3: Vertrouw op de professionaliteit van de leerkracht

“In mijn situatie vonden er vooral op de basisschool veel gesprekken plaats. Het ging altijd over Max’ gedrag en weinig over zijn prestaties en schoolvakken. De school was altijd op zoek naar nieuwe methoden die voor Max zouden kunnen werken. In die gesprekken was ik vaak meegaand. Ik accepteerde het dat het niet over prestaties ging, maar over zijn gedrag. Als Max’ gedrag goed werd, ging het leren vanzelf. ‘Rekenen en taal, dat komt allemaal wel’, zeiden ze.”

Tip 4: Durf tegengas te geven

“Ik wilde in gesprekken zowel mijn zoon als de school niet afvallen. Maar soms was het nodig om in het belang van Max tegengas te geven. Er was ooit een situatie waarin een directeur zijn emoties niet de baas was geweest en had gedreigd dat Max door mij opgesloten zou worden. Max durfde vervolgens niet meer naar school. Ik heb het er niet bij laten zitten en zei dat hij over de schreef was gegaan. Een ander voorbeeld is een schoolsituatie van leerkrachten die geen grip hadden op de klas en de leerlingen overschreeuwden. Max wilde vervolgens niet meer naar school. Dit heb ik op een nette manier bespreekbaar gemaakt. De leerkrachten zouden er in de toekomst rekening mee houden.”

Tip 5: Let op je woorden

In situaties waarbij de gemoederen hoog kunnen oplopen, is het belangrijk dat jij het hoofd koel houdt. Maar let op: zwak woorden niet af. Zeg het zoals het is, en blijf respectvol. 

Tip 6: Wacht niet met melden

Soms speelt een situatie al een tijdje, zoals een luidruchtige docent. Laat dit niet doorsudderen, maar meld dit zo snel en duidelijk mogelijk. Zo kan je weer snel naar een oplossing toewerken.

Tip 7: Wees jezelf

“Ik vond het altijd belangrijk om naar leerkrachten en de school uit te stralen dat je als ouder en als gezin je best doet. Later ben ik tot inkeer gekomen dat het niet om mij gaat, om hoe ik eruit zie of hoe ik me kleed. Het ging om mijn zoon. Laat je daarom niet afleiden door wat anderen misschien van jou denken. Wees jezelf. Door jouw eerlijke verhaal te vertellen en jezelf kwetsbaar op te stellen krijg je vaak meer voor elkaar.”

Tip 8: Voel je geen klik? Vraag naar een collega

“Het kan natuurlijk voorkomen dat jij geen klik hebt met een leerkracht of begeleider. Het is dan heel moeilijk om goed en gelijkwaardig in gesprek te gaan of te blijven. Ik heb dit een keer meegemaakt met een intern begeleidster van Max. Ik ergerde me groen en geel aan die dame. Maar in een gesprek wil je haar niet tegen de haren instrijken. Ik heb toen gevraagd of ik het gesprek met een collega mocht voeren. Dat werkte beter. Vraag dus om een second opinion als je voelt dat dit nodig is.”

 

Tip 9: Zoek zelf een andere oplossing

“Op zijn vijftiende wilde Max met geen mogelijkheid meer naar school. Ook alle mogelijke toekomstscenario’s die school schetste om hem te helpen vielen tegen. En dan zit je kind met lege handen. Dat is funest. Daarom heb ik op eigen initiatief een ander pad bewandeld. Ik trok de stoute schoenen aan, belde een dansopleiding en vertelde mijn verhaal. Daar werkte iemand die het aandurfde om buiten de lijntjes te kleuren. Ze gaven Max een kans. Kortom, geef nooit op en kijk verder naar de mogelijkheden en talenten van jouw kind.”

 

Tip 10: Blijf altijd aangehaakt

Soms kunnen school-oudergesprekken pittig zijn. Bijvoorbeeld als er sprake is geweest van een escalatie en de zaak moet worden uitgesproken. Of als meningen mijlenver uit elkaar liggen. Je mag ervan uitgaan dat school het onderste uit de kan haalt om jouw kind verder te brengen. Lukt er iets niet of zijn er hobbels op de weg, blijf toch zo goed mogelijk aangehaakt. 

Verder lezen over het voeren van gesprekken? 

In de kennisbank van Ouderpeilpunt vind je honderden blogs met handige tips en adviezen. Heb je deze blogs al gelezen:

  1. Waar loopt je kind met ADHD tegenaan op school?  
  2. Hoe ga je in gesprek over je kind met een hulpverlener? 
  3. Hoe ga je met school in gesprek over je kind? (7 tips!)  

Ervaringen uitwisselen over onderwijs?

Heb je ook een tip om een gesprek met school prettiger te laten verlopen? Deel je tip in het Ouderportaal.Over de schrijver
Harold Joëls is vader van drie kinderen (2003, 2005 en 2010). Zijn beroep is het schrijven van verhalen. Dat doet hij voor het Ouderpeilpunt en voor zijn bedrijven Storyliner en Watertalent Academy. Met zijn artikelen wil hij ouders een stem geven zodat ze hun ervaringen betekenis kunnen geven. Schrijft hij niet, dan is hij aan het ploggen: een combinatie van hardlopen en zwerfafval rapen.
Reactie plaatsen