Kind met ADHD en school: handvatten voor jou als ouder

Heeft jouw kind ADHD dan zal hij of zij daar op school tegenaan lopen. School is spannend, maar ook noodzakelijk en belangrijk voor een positieve ontwikkeling van je kind. Hoe ga jij als ouder met school om als je kind ADHD heeft? We geven je vijf tips voor jouw omgang als ouder met school.

Wat is ADHD?

Druk gedrag bij je kind kan komen door de leeftijd, de omstandigheden of doordat de hersenen niet goed filteren. In het laatste geval spreken we van ADHD. Bij ADHD is het elke dag weer moeilijk ergens je aandacht bij te houden. Bij mensen zonder ADHD filteren de hersenen prikkels die op je af komen. De belangrijke prikkels komen binnen, de andere niet of minder. Bij mensen met ADHD functioneert het filter minder goed: álle prikkels komen binnen. Voor een kind met ADHD is begrip en hulp van ouders en school essentieel.

Welke vraagstukken kan school opleveren voor je kind met ADHD?

Als je kind ADHD klachten hebt, kan het op school best lastig zijn.

 • Concentratieproblemen: Je kind vindt concentreren moeilijk. Ook al is het stil in de klas, dan blijft het nog druk in het hoofd van je kind.
 • Moeite de aandacht erbij te houden: Je kind is snel afgeleid door alles wat er gebeurt in de klas. Alle geluidjes, bewegingen, signalen worden opgemerkt en vragen aandacht.
 • Lastig om stil te zitten: Wriemelen, draaien op de stoel, opstaan en naar het raam rennen, je kind is ook in de klas een en al beweeglijkheid.
 • Veel praten: Je kind praat veel in de klas en laat vaak de leerkracht en andere kinderen niet uitpraten.
 • Moeite om taken af te maken: Je kind kan zich moeilijk concentreren en de aandacht bij een taak houden, waardoor de taken vaak niet af komen of slordig worden ingeleverd.

Waarom is juist school een uitdaging voor je kind?

Voor een kind met ADHD klachten is juist school een grote uitdaging.

 • Je moet vaak stilzitten. Tijdens opdrachten zoals rekenen, lezen en schrijven, moet je langere tijd stil zitten, terwijl je kind de kriebels heeft en graag in beweging wil komen.
 • Je moet vaak stil zijn. In een groep kan niet iedereen tegelijk aan het woord zijn. En dat terwijl je kind juist op alle impulsen enthousiast wil reageren.
 • School betekent wachten. Wachten op de beurt, wachten op de pauze of de laatste bel, ook dat is lastig voor je kind.
 • School betekent prikkels. School met al die gezichten om je heen en al die activiteiten de hele dag door, is een warboel aan prikkels. Daardoor kan de ‘prikkelemmer’ van je kind gemakkelijk overlopen. Dat kan ontaarden in driftbuien en aanvaringen met anderen op school.

Waar loopt je als ouder tegenaan?

Voor jou als ouder ligt er ook een uitdaging. Waar kun je tegenaan lopen?

 • Onbegrip vanuit school. Het kan zijn dat de leerkracht geen begrip heeft voor de klachten van je kind. Het kan ook zijn dat je juist bij de intern begeleider of bij de directie geen gehoor krijgt.
 • Onbegrip bij andere ouders. Ouders van andere kinderen hebben geen begrip voor de situatie van je kind. Ze zullen toch vaak eerst het belang van hun eigen kind voor ogen hebben.

Vijf tips voor jou als ouder in de omgang met school

Hoe kun jij als ouder de schoolgang gemakkelijker maken voor je kind met ADHD? Maar ook voor jezelf en anderen? Hieronder een aantal tips.

1. Zoek de samenwerking

Het is een absolute noodzaak dat school en ouders samenwerken om een prettige omgeving voor je kind en voor de klas te creëren. Een omgeving waarin ondersteuning is voor jouw kind en ieder kind. Voor een goede samenwerking is een open communicatie nodig. Uit onmacht over de problemen met het kind hebben ouders en school soms onrealistische verwachtingen.

Het is verstandig aan het begin van het schooljaar een aantal concrete afspraken te maken. Als de leerkracht hiertoe niet het initiatief neemt, doe dit dan als ouder. Het is belangrijk dat beide partijen zich serieus aan de afspraken houden. Plan een aantal contactmomenten in om erover te praten.

2. Schaal op als het nodig is

Loopt het contact met de leerkracht moeilijk, vraag de hulp van een intern begeleider. Ook is het eventueel een idee een hulpverlener te laten bemiddelen in het contact met de school over de situatie van je kind. Dat kan via de intern begeleider.

3. Blijf ondersteunen en wijs niet af

Voorkom dat je jouw kind afwijst vanwege zijn of haar ADHD. Als ouders kun je van een kind met ADHD geen rustig en geconcentreerd kind maken. Dat zit er niet in. Het is belangrijk dit te beseffen. Wel kun je je kind helpen het (school)leven beter in te richten, zodat je kind veiliger is.

Het is niet alleen voor jou maar ook voor leerkrachten belangrijk om de juiste verwachtingen te hebben van je kind. Praat er over met de leerkracht.

4. Zorg voor duidelijke opdrachten

Je kind heeft baat bij duidelijke, afgekaderde opdrachten. Als het een grote vage opdracht is met veel vrijheid en ruimte voor de invulling, kan je kind daar moeilijk mee omgaan. Overleg dit met school en houd er rekening mee als je helpt met het huiswerk van je kind.

5. Help je kind te ontspannen

Help je kind om zich voor en na schooltijd te ontspannen. Het is belangrijk dat je kind aan het begin van de dag rustig kan opstarten. Een drukte van belang in huis en weinig tijd, gaat dan niet helpen. Sta dus op tijd op en leg bijvoorbeeld ’s avonds al dingen klaar. Het is ook belangrijk dat je kind de spanning en prikkels van school kwijt kan raken na schooltijd. Hoe te ontspannen, dat verschilt natuurlijk per kind.

Gerelateerde informatie

In de kennisbank van Ouderpeilpunt vind je honderden blogs met handige tips en adviezen. Heb je deze blogs al gelezen:

Wil je sparren over ADHD?

Wil je jouw zorgen en verhaal over ADHD delen met andere ouders en tips van anderen krijgen? Meld je aan bij Ouder Peilpunt ouderportaal. Als ouder van een kind met ADHD sta je er niet alleen voor. er zijn veel ouders die dezelfde uitdagingen tegen komen. Via het Ouder Peilpunt ouderportaal kun je je ervaringen delen met andere ouders. Het ouderportaal is de plek waar ouders elkaar vinden voor steun en advies. In een afgeschermde en veilige omgeving vind je een luisterend oor van lotgenoten.

Naar het Ouderportaal

Over de schrijver
Gery Stevens is freelance tekstschrijver, SEO specialist en webdesigner. Ze ondersteunt het team van Ouderpeilpunt met het schrijven van blogs en websitewerkzaamheden. Zo draagt ze bij aan de missie van Ouderpeilpunt om meer ouders te bereiken.
Reactie plaatsen